Inzicht in dat ene, is de oplossing van al het andere.
(Jhanna Houweling)

Community Connections is een bedrijf dat zich richt op:Community Connections
werkt mensgericht, ervan uitgaande dat de organisatie in mensen zit en mensen niet slechts in een organisatie zitten. We coachen op persoonlijk leiderschap en bewust bekwaam functioneren in een organisatie. De focus ligt hierbij op talenten en krachten die van nature in mensen aanwezig zijn. Vanuit deze focus coachen wij mensen tevens naar het zelfstandig ondernemerschap, met extra aandacht voor competenties die nog ontwikkeld mogen worden.

Het uitgangspunt van Community Connections is: verbindend werken

Het verbinden van mensen en organisaties: zowel mensen met mensen, als mensen met organisaties en organisaties met elkaar.

Dit houdt in:
- een goede onderlinge samenwerking
- een duidelijke communicatie
- heldere geformuleerde doelstellingen
- een oplossingsgericht resultaat

Hiervoor bieden wij u diverse op maat gemaakte coachingstrajecten aan.
Zie: coaching